Galleri_konsert

Mänskliga broar

Cura Cultura är en del av det kulturella brobygge som vuxit fram mellan Bolivia och Sverige. Vi vill fortsätta förankra det genom att skapa förutsättningar för möte mellan dessa två olika kulturer. Vi har inga stora ekonomiska resurser men ett rikt mänskligt kapital av vänner och bundsförvanter i både Bolivia och i Sverige som gör det möjligt för oss att mötas och stödja varandra. Cura Cultura vill också förmedla och berätta om solidaritetsarbetet som pågått sedan 1986 mellan främst Pampahasi, La Paz och Ystad. Det har vuxit fram en stark gränsöverskridande vänskap mellan många människor genom detta arbete. Vi är glada och stolta över att vara en del av denna process.

Samarbete

I detta arbete har Boliviagruppen, Fredsgruppen och Världbutiken i Ystad varit våra närmaste samarbetspartners och därför vill vi också berätta om deras arbete, eftersom det är så intimt sammanlänkat med oss och vår historia. Kanske kan Cura Cultura vara en informativ sammanhållande länk i framtiden för våra projekt i La Paz?

Framtida projekt

Vi vill vara öppna för nya förslag på aktiviteter och ställer gärna upp med vår kunskap, erfarenhet och rutin för att tillsammans skapa nya spännande stödkonserter eller andra arrangemang till förmån för våra projekt i La Paz.

 

 

 

© 2019 Cura Cultura Logga in