Om Cura Cultura

Cura Cultura innefattar de två orden Cura som betyder läkning/vård och Cultura som står för kultur/odla. Vi vill med vår förening på olika sätt stödja utsatta och sjuka barn i La Paz med behandling och tillgång till musik under sjukhusvistelsen, stödja Aymaraindianerna och deras gräsrotsorganisation CAUP i förorten Pampahasi, samt det utvecklingsarbete som de inititerat i byarna runt omkring Titikakasjön.

Cura cultura årsmöte
Cura Culturas årsmöte 2010

Cura Cultura är en ideell förening som bildades år 2008 i Ystad med syfte stödja olika projekt i La Paz, Bolivia genom att hjälpa:

 • brännskadade och sjuka barn till effektiv behandling i tryckkammare.
 • stödja musikterapiverksamheten på barnsjukhuset i La Paz.
 • stödja CAUP, som är en paraplyorganisation för olika gräsrotsprojekt i förorten Pampahasi i La Paz.
 • skapa kulturbroar för musk och solidaritet mellan Sverige och Bolivia.

Cura Cultura är en liten, ideell förening som arbetar i nära samarbete med några samarbetsorganisationer i Bolivia där insamlade pengar går direkt till projekten utan mellanhänder och administrativa kostnader.

 • Vi arbetar med information i syfte att samla in pengar till projekten.
 • Vi arrangerar stödkonserter i samarbete med Khala Uma, som spelar folkmusik från Anderna.
 • Vi samarbetar med Världsbutiken i Ystad, som säljer handstickade, rättvisemärkta alpackakläder från kooperativet Awicha i Pampahasi.
 • Vi samarbetar med Boliviagruppen i Ystad som sedan 25 år tillbaka stödjer daghemmet "Machaq Uta" i Pampahasi.
 • Vi deltar i utvecklingsarbetet genom att regelbundet besöka och arbeta ideellt i Bolivia.
 • Vi stödjer brännskadade och andra svårt skadade barn och unga så att de kan få effektiv behandling i tryckkammare.
 • Vi stödjer CAUP som är en gräsrots- och intresseorganisation för inflyttade Aymaraindianer i förorten Pampahasi, La Paz som på olika sätt verkar för att stärka och utveckla sin egen kultur sitt hantverk och sin folkmusik.
 • Vi stödjer deras musikverksamhet som riktar sej till både barn unga vuxna och äldre.
 •  I La Paz har vi initierat ett musikterapiprojekt i samarbete med musikerna i gruppen Ayni så att de kontinuerligt kan besöka lekterapin och barnsjukhusets olika avdelningar för att spela och sjunga med barnen.

Sylvia med barn
Syliva med några av barnen på daghemmet "Machaq Uta" i Pampahasi

© 2019 Cura Cultura Logga in