Centro de Aymaras Urbanos en Pampahasi (CAUP)

Vi stödjer CAUP som är en gräsrots- och intresseorganisation för inflyttade Aymaraindianer i förorten Pampahasi, La Paz, som på olika sätt verkar för att stärka och utveckla sin egen kultur, sitt hantverk och sin folkmusik. Vi stödjer bland annat deras musikverksamhet som riktar sej till både barn, unga, vuxna och äldre. I samarbete med Boliviagruppen i Ystad stödjer vi också daghemmet "Machaq Uta".

Pampahasi

Pampahasi är en förort till La Paz dit många Aymaraindianer flyttat in från landsbygden. I denna förort har CAUP sakta men säkert växt fram som en paraplyorganisation för de olika projekt som finns där. Det hela började för 25 år sedan när aymarakvinnorna med stöd av biståndsorganisationen Svalorna startade sitt eget daghem. Svenska volontärer skickades för att arbeta direkt med människorna i dessa gräsrotprojekt. En av de första volontärerna var rytmikpedagogen Gitte Pålsson, senare kom också barnmorskan Ingela Sjöblom, båda med anknytning till Ystad. Boliviagruppen, Fredsgruppen och Världbutiken i Ystad har sedan dess varit involverad i Pampahasis utvecklingsarbete.

Knytkalas i Pampahasi
Aptapi knytkalas med Aymarakvinnor vid Titicacasjön

I Pampahasi har Aymaraindianerna med hjälp av Svalorna, Boliviagruppen, Fredsgruppen, Världbutiken och Khala Uma m fl kunnat starta:

  • Machaq Uta, ett daghem med fritidsverksamhet för barn och unga.
  • Musikverkstad för barn, unga och vuxna där man får låna instrument och lära sig spela både modern och traditonell folkmusik.
  • Projekt med äldreboende för hemlösa äldre, aktivitetshus som erbjuder lunch och aktiviteter som musik, dans och samtal.
  • Awicha hantverkskoperativ, där kvinnorna spinner och stickar rättvisemärkta kläder.
  • Utvecklingsprojekt för barn och äldre i byarna runt Titikakasjön där många har sina rötter.

I Pampahasi har Aymarabefolkningen fått möjlighet att bygga en organisation utifrån sin egen kultur och filosofi. Här får man pröva sina idéer och göra sina egna misstag. Kommunitetstanken som finns i Aymaraindianernas kultur är central i CAUP och erfarenheten om hur en demokratisk organisation bör fungera är viktig.

Ayni är ett viktigt ord på Aymaraspråket. Fritt översatt innebär det att i tanke, ord och praktisk handling ömsesidigt arbeta för och med varandra.

Den andinska kulturen, musiken, vargdagslivet, arbetet och gemenskapen är uppbyggd så att människorna behöver varandra. På detta sätt kan man bäst förvalta moder jords gåvor så att alla kan ta del av dessa.

Mer bilder från Bolivia »

© 2019 Cura Cultura Logga in