Musikterapi på barnsjukhuset i La Paz

På barnsjukhuset i La Paz (Hospital de Niño) har vi startat ett musikterapiprojekt som ger möjlighet för barn och unga att får höra levande musik, sjunga och spela tillsammans med tre musiker som kontinuerligt besöker lekterapin och de andra avdelningarna på sjukhuset. De tre musikerna ger också kurser och inspirerar pedagoger och personal på lekterapin att aktivt använda musik i sin dagliga verksamhet. Musikerna som deltar i detta projekt kommer från folkmusikgruppen Ayni och musikverkstaden i Pampahasi. Vi har i detta sammanhang också kontakt med musikterapinätverket i Bolivia som stöds av musikterapeuter i Sverige och håller ofta kurser i deras regi när vi besöker landet.

Kurs i musikterapi

I augusti 2008 hölls en musikterapikurs för personalen på lekterapin vid Hospital de Niño i La Paz. Denna arrangerades av GIMB (Grupo de Impulsador Musicoterapia en Bolivia) som i samarbete med musikterapeuter från Sverige som fått bidrag från Forum Syd för detta nätverksprojekt. Gitte Pålsson från Sverige ledde kursen vars kordinator var specialpedagogen, Christina Hägglund Mendoza som bor i Bolivia sedan 80 talet.

Kursens mål

Kursens mål var att förmedla kunskap om de musikterapeutiska verktygen för lekterapins pedagoger och personal. Kursen skulle inspirera dem att använda musik mer medvetet för kommunikation, samvaro och samspel, samt uppmuntra till aktivt musicerande för och med barnen och deras föräldrar som ofta tillbringar långa perioder på sjukhuset.

Ett inspirerande möte

2009 var Cura Cultura på plats när musikgruppen Khala Uma tillsammans med Kjell och Agneta Fjellsen besökte sjukhuset. Khala Uma framförde musikteatern Resan till Andernaför barn och personal på lekterapin vilket uppskattades. Khala Uma förmedlade till personalen hur de kan arbeta med interaktiv musikteater på ett enkelt och pedagogiskt sätt. Khala Uma inspirerade dem att använda den egna kulturens unika sagor, sägner, sånger och folkmusik som präglas av upplevelse, kreativitet och glädje för skapa möte med barnen.

Khala Uma på barnsjukhuset i Bolivia
Khala Uma på barnsjukhuset i La Paz


Khala Uma på barnsjukhuset i La Paz

Uppföljningen

Under trettonhelgen januari 2010 följde Cura Cultura upp med att bjuda på en fest för barnen på sjukhuset. Khala Uma spelade på alla avdelningar tillsammans med folkmusikgruppen Ayni och Amer Mimsi, som är lärare på CAUPs musikverstad. Både barn, föräldrar och personal deltog i sång och spel och några också i en improviserad dans. Som traditonen bjuder på trettondagen i Bolivia fick alla barn varsin godispåse med en liten julklapp, vilket uppskattades.

Alla musikerna var överens om det var meningsfullt att få uppleva hur mycket levande musik kan betyda på ett sjukhus. Både föräldrar, barn och personal fick något annat att tänka på för en stund. Eftersom folkmusiken är en ryggrad i den Bolivianska kulturen så kunde de flesta sjunga med och klappa i sångerna.

Avskedet

När musikerna skulle lämna de brännskadade barnens avdelning sjöng de "Adios Chickos"/ Hej då alla barn! De två barn som låg inlindade i bandage såg ut som "små mumier". Barnen låg alldeles stilla men tog långsamt upp en hand och vinkade åt musikerna. Musikerna tog en extra runda förbi deras sängar och deras långsamt vinkande händer visade att de var med i musiken!

Responsen

Responen från denna musik- och festdag blev positiv på alla sätt. De bolivianska folkmusikerna ville fortsätta besöka sjukhuset och bidra med sin sång och musik. Så gick det till när Cura Cultura kom att stödja denna musikterapeutiskt inriktade verksamhet på barnsjukhuset. Verksamheten fortsätter och sjukhuset får regelbundet besök av musikerna som sjunger och spelar för och med barnen på avdelningarna. På lektertapin inspirerar musikerna, som också är pedagoger, personalen att använda musik mer medvetet i sitt arbete. Cura Cultura bidrar till detta och har också förutom pedagogiska leksaker och spel också skänkt cd-spelare och barnskivor till alla avdelningar på barnsjukhuset.

Läs mer

PdfRapport från barnsjukhuset (17, 5 Mb)

PdfFörbundet för musikterapi medlemstidning nr 14/2006 (627kB)

Mer om musikterapinätverket Bolivia-Sverige »

Gitte åter i Bolivia (läs i Gittes resedagbok) »

© 2019 Cura Cultura Logga in