Ystads Fredsgrupp

Föreningen Ystads Fredsgrupp bildades 1981 med främsta syfte att verka för kärnvapen-nedrustning och solidaritet med förtryckta folkgrupper i världen. 1987 fick gruppen kontakt med några kvinnor i Pampahasi som stickade plagg i alpackaull. Gruppen började importera och sälja deras varor.

Import från hantverkskooperativet

I Pampahasi bildades på åttiotalet ett hantverkskooperativ för handstickade alapackakläder. I drygt 20 år har Ystads Fredsgrupp importerat varor därifrån för ca 65 000 kr om året, men det finns kapacitet och vilja att utöka produktionen för at t exportera mer till Sverige. Varorna säljs i vår världsbutik men även i flera andra världsbutiker i södra Sverige och Ystads Fredsgrupp ger andra världsbutiker möjligheten att ha varorna på kommission. Systemet fungerar bra vi kan erbjuda fler världsbutiker samma sak. Vi vill också att medlemmarna i dessa världsbutiker ska få kunskap om producenternas situation.

Världsbutiken

Ystads Fredsgrupp äger en fastighet i centrala Ystad där den huvudsakliga verksamheten är att driva en världsbutik som har öppet 6 dagar i veckan. Det finns en halvtids anställd, men i övrigt drivs världsbutiken med ideella krafter. Ystads Fredsgrupp är medlemmar i Organisationen Fair Trade Återförsäljare.

Loppmarknad

Ystads Fredsgrupp driver också en loppmarknad som har öppet en gång i veckan. Inkomsterna därfrån bidrar till att underhålla fastigheten, men också till olika biståndsprojekt. I fastigheten finns en lokal so m flitigt används till föreningsmöte, föredrag och utställningar. Denna lokal hyrs även ut till andra föreningar.

DocHur startade Ystad Fredsgrupp?

Organisationen Fair Trade Återförsäljarna »

© 2019 Cura Cultura Logga in